Resultaten certificeringsaudit BSI Group

Begin april hebben wij de controle-audit op basis van de norm VCA** (versie 2008/5.1) en de hercertificeringsaudits op basis van de normen NEN-EN-ISO 9001:2008 en NEN-EN-ISO 14001:2004 van het beheerssysteem gehad.

De audit is succesvol doorlopen en inmiddels zijn dan ook de nieuwe certificaten binnen.

De aankomende tijd zal benut worden om het beheersysteem om te zetten naar de nieuwe norm versies voor ISO 9001:2015 en de 14001:2015. De nieuwe normen sluiten beter op elkaar aan (HLS) en er wordt meer aandacht besteed aan risico management en leiderschap.

De precieze invulling van het aangepaste beheersysteem zal in samenspraak met de nieuw vorm te geven organisatie gaan.

De nieuwe certificaten en overige documenten kunt u terugvinden via deze link

EcoVision

EcoVision zamelt al uw afvalstromen in door het aanbieden van een totaalpakket aan afvaldiensten. Inzameling vindt plaats met behulp van innovatieve inzamelmiddelen en uw afval- en reststoffen zullen zoveel mogelijk gerecycled worden. Alles in overleg met u en vóór u. Wij zijn de toekomst in afvalinzameling.

Contactgegevens

Kajuitweg 1
1041 AP Amsterdam
tel: 020 - 4476670

Postbus 59372
1040 KJ Amsterdam
info@ecovision.nl

© ecovision 2017