Shanks krijgt goedkeuring ACM voor fusie

Shanks Group heeft goedkeuring gekregen van de Nederlandse mededingingsautoriteiten voor de fusie met Van Gansewinkel

Vandaag is bekend geworden dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM), goedkeuring heeft gegeven voor de voorgenomen fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel in Nederland.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Shanks Group: www.shanksplc.com.

Voor vragen vanuit de media kan contact opgenomen worden met Shanks Group of Brunswick Group:

Brunswick Group: Carole Cable of Fiona Micallef-Eynaud, +44 (0)20 7404 5959

EcoVision

EcoVision zamelt al uw afvalstromen in door het aanbieden van een totaalpakket aan afvaldiensten. Inzameling vindt plaats met behulp van innovatieve inzamelmiddelen en uw afval- en reststoffen zullen zoveel mogelijk gerecycled worden. Alles in overleg met u en vóór u. Wij zijn de toekomst in afvalinzameling.

Contactgegevens

Kajuitweg 1
1041 AP Amsterdam
tel: 020 - 4476670

Postbus 59372
1040 KJ Amsterdam
info@ecovision.nl

© ecovision 2017