Over EcoVision

EcoVision is een vertrouwd gezicht in grote delen van Amsterdam. Maar ook daarbuiten, inmiddels zelf internationaal, vinden onze producten als vanzelf hun weg. En dat is niet zo verwonderlijk. Ons concept met duurzame en innovatieve afvaloplossingen blijkt voor velen dé oplossing te zijn. We informeren u graag over de mogelijkheden die we u kunnen bieden. Onze site is een eerste aanzet daartoe maar vervangt nooit een persoonlijk gesprek. Bent u een bedrijf, overheidsdienst of instelling? We staan u graag te woord! Samen met u kijken hoe de afvalinzameling beter en slimmer kan. Dat is ons doel.

EcoVision creëert ruimte voor afval:

EcoVision

EcoVision zamelt al uw afvalstromen in door het aanbieden van een totaalpakket aan afvaldiensten. Inzameling vindt plaats met behulp van innovatieve inzamelmiddelen en uw afval- en reststoffen zullen zoveel mogelijk gerecycled worden. Alles in overleg met u en vóór u. Wij zijn de toekomst in afvalinzameling.

Contactgegevens

Kajuitweg 1
1041 AP Amsterdam
tel: 020 - 4476670

Postbus 59372
1040 KJ Amsterdam
info@ecovision.nl

© ecovision 2017